Versterk wat werkt

Gebruikers van Lyvup doorlopen tweewekelijks de stappen van onze (I)SAME cyclus. Het Lyvup programma start met het verkrijgen van een 360º beeld van iedere medewerker. Zo worden bekende kwaliteiten erkend en komen onontdekte kwaliteiten aan het licht. Lyvup maakt standaard gebruik van de VIA Character Strengths Survey. Dat levert per medewerker en op teamniveau een overzicht op van de aanwezige kwaliteiten.

Iedere medewerker bedenkt vervolgens hoe hij of zij die sterke punten meer kan gaan gebruiken of verder ontwikkelen. Deze doelen worden in concreet gedrag uitgedrukt. Men bekijkt ook welke sterke punten men gaat inzetten om de taken behorend bij de eigen functie optimaal uit te voeren. Het is aan te raden om het stellen van doelen de eerste maal samen met een teamleider, teamcoach of manager te doen. Ook kan hiervoor een Lyvup coach ingeschakeld worden.

In de volgende fase gaan de medewerkers hun sterke kanten meer gebruiken in hun werk. Via de Lyvup app geven en krijgen medewerkers continu positieve feedback. Zo kunnen zij in het moment leren en direct monitoren of dat wat ze zich hebben voorgenomen ook wordt opgemerkt.

Aan het eind van iedere (I)SAME cyclus evalueren de medewerkers tijdens een stand up meeting of teamvergadering. Bespreek kort met elkaar: hoe heb ik mijn sterke kanten gebruikt? Wat ging er goed en wat kan beter? Uitgangspunt is steeds: versterk wat werkt. Op basis van de nieuw verkregen inzichten beschrijft de medewerker nieuwe doelen in Lyvup, of past hij of zij de huidige doelen aan.

Partners van Lyvup kunnen hun eigen programma integreren in Lyvup. Zo kunnen zij de sterke kanten benadering vanuit hun eigen methodiek implementeren in organisaties. Wil jij ook gebruik maken van de ondersteunende omgeving van Lyvup?